- صبح قزوین - http://sobheqazvin.ir -

 تاریخ انتشار :5/15/2018 12:00:00 AM    کد خبرنگار :100   print

سرپرست مدیریت امور اراضی استان قزوین:

7 مورد اراضی تغییرکاربری غیرمجاز قلع و قمع شد

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: به منظور صیانت از اراضی ملی تعداد ۷ مورد حکم قطعی قلع و قمع بناهای غیر مجاز اراضی کشاورزی و باغ‌ها در قزوین اجرا شد.پرویز عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین ، اظهار کرد: در راستای انجام وظایف قانونی و به منظور حفظ وحراست از اراضی کشاورزی، زراعی و باغی به عنوان منابع ملی و حیاتی در تامین امنیت غذایی و در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تعداد هفت مورد رای قطعی قلع و قمع صادره از مراجع قضایی اجرا شد.

وی افزود: دیوارکشی و ساخت و ساز غیر مجاز از جمله این احکام است که با حضور نماینده محترم دادستان، همکاری و تعامل نیروی انتظامی و کارشناسان مربوطه و رئیس اداره امور اراضی شهرستان قزوین اجرا شد که به موجب آن اراضی تغییر کاربری یافته روستای میانچال تخریب و بیش از ۱۰ هزار متر مربع از اراضی اعاده به وضعیت سابق شد.

سرپرست مدیریت امور اراضی قزوین تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت تقاضا برای ساخت و ساز در اراضی کشاورزی به مراکز خدمات جهادکشاورزی مربوطه مراجعه کنند تا بر اساس ضوابط موجود اقدام لازم در خصوص صدور مجوز قانونی صورت گیرد.