- صبح قزوین - http://sobheqazvin.ir -

 تاریخ انتشار :12/7/2016 12:00:00 AM    کد خبرنگار :24   print

حقیقتِ آنچه به عنوان افتخار بیان شد

آمارهای غلط روحانی در روز دانشجو +سند

اگر منظور رئیس جمهور بودجه عمرانی محقق شده بوده نه مصوب، که در این خصوص باید گفت، مقایسه بودجه عمرانی محقق شده سال 91 با رقم پیشنهادی 62 هزار میلیارد تومانی سال 96 از اساس غلط است و دولت روحانی در تحقق بودجه های عمرانی عملکرد ضعیف تری نسبت به دولت های قبل داشته است.به گزارش سرویس سیاسی  صبح قزوین ،حسن روحانی رئیس جمهور امروز در دانشگاه تهران بودجه عمرانی سال ۹۱ را به غلط ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

حسن روحانی رئیس جمهور امروز در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران گفت: "کل بودجه  امسال ما 320 هزار میلیارد تومان است و این رقمی نیست. همچنین بودجه عمرانی ما خیلی نسبت به سال 91 که 10 تا 11 هزار میلیارد تومان بوده بیشتر شده و به 62 هزار میلیارد تومان رسیده است."

رئیس جمهور پیشتر هم از افزایش بودجه عمرانی به 62 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 به عنوان یک رکورد یاد کرده بود.

در حالی حسن روحانی بودجه عمرانی سال 91 را 10 تا 11 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و آن را در مقایسه با رقم بودجه 62 هزار میلیارد تومانی بودجه 96 بسیار پایین می داند که ظاهراً تیم اقتصادی دولت آمار غلط به رئیس جمهور می دهند.

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی و قانون بودجه سال 91، رقم بودجه عمرانی در سال 91 بیش از 39 هزار و 745 میلیارد تومان بوده است، نه 11 هزار میلیارد تومان.

در ضمن اگر منظور رئیس جمهور بودجه عمرانی محقق شده بوده نه مصوب، که در این خصوص باید گفت، مقایسه بودجه عمرانی محقق شده سال 91 با رقم پیشنهادی 62 هزار میلیارد تومانی سال 96 از اساس غلط است و دولت روحانی در تحقق بودجه های عمرانی عملکرد ضعیف تری نسبت به دولت های قبل داشته است.

علاوه بر این، طبق گزارش بانک مرکزی، رقم تحقق یافته بودجه عمرانی سال 91 هم بیش از 15 هزار و 227 میلیارد تومان بوده که نشان می دهد، رقم اعلامی رئیس جمهور غلط است.

طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، دولت یازدهم از سال 92 تا کنون مجوز تخصیص بیش از 205 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را داشته ولی در عمل تنها 93 هزار میلیارد تومان از این رقم را اختصاص داده است.

مستندات مربوط به بودجه عمرانی از سال 89 تا 94 را در ادامه ببینید.

آمار غلط روحانی در روز دانشجو +سند


آمار غلط روحانی در روز دانشجو +سند

انتهای پیام/1404