آخرین اخبار استان قزوین

کد خبر: ۳۳۴۵۴۵ کد خبرنگار: ۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت: ۱۰:۲۶

قاب‌های ماندنی؛

۶۰ تصویر برتر خبری از سراسر جهان در سال ۱۳۹۷

در لابه‌لای اخبار بین‌الملل، تصاویر جالبی از رخدادهای مهم وجود دارد که می‌تواند برای مخاطب قابل توجه باشد. آنچه در این گزارش آمده، دست‌چین تصاویری از گوشه و کنار حوادث جهان در یکسال گذشته است.

به گزارش سرویس سیاسی  صبح قزوین ،در لابه‌لای اخبار بین‌الملل، تصاویر جالبی از رخدادهای مهم وجود دارد که می‌تواند برای مخاطب قابل توجه باشد. آنچه در این گزارش آمده، دست‌چین تصاویری از گوشه و کنار حوادث جهان در یکسال گذشته است.