آخرین اخبار استان قزوین

کد خبر: ۳۳۱۷۲۹ کد خبرنگار: ۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱۳ ساعت: ۱۱:۲۴

گزارش تصویری؛

تسخیر لانه جاسوسی به روایت تصویر

۱۳ آبان ۱۳۵۸- گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران با عنوان «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»، در اعتراض به پذیرش شاه و دیگر اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، سفارت این کشور را به اشغال خود درآوردند.

به گزارش سرویس سیاسی   صبح قزوین ،13 آبان 1358- گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران با عنوان «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»، در اعتراض به پذیرش شاه و دیگر اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، سفارت این کشور را به اشغال خود درآوردند.