آخرین اخبار استان قزوین

کد خبر: ۳۰۹۱۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۲ ساعت: ۱۰:۲۷ ↗ لینک کوتاه

در آستانه آغاز انتخاب رشته داوطلبان تحصیلات تکمیلی؛

همه آنچه که باید از انتخاب رشته کارشناسی ارشد بدانید

انتخاب رشته برای مقطع کارشناسی ارشد تفاوت بسیاری با دوره‌های تحصیلی قبلی آن داشته که به مهم‌ترین نکات و تفاوت‌ها اشاره می‌شود.

به گزارش سرویس دانشگاه  صبح قزوین  ،ماراتن علمی کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی ششم و هفتم اردیبشت برگزار شد و در این رقابت علمی ۷۳۶ هزار و ۳۸۷ نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۳۶۴ هزار و ۷۲۷ نفر زن و ۳۷۱ و ۶۶۰ نفر مرد هستند در واقع حدود ۴۹ درصد ثبت نام کنندگان زن و حدود ۵۰ درصد را آقایان شامل شدند البته این آمار نسبت به سال گذشته، ۱۴۱ هزار و ۸۶۳ نفر کاهش را نشان می‌دهد.

در نهایت نتایج رقابت بیش از ۷۳۰ هزار داوطلب ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها نهم خردادماه مشخص شد و براساس اعلام سازمان سنجش ۹۹ درصد شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته شدند و از ۱۲ همین ماه امکان انتخاب رشته برای داوطلبان وجود دارد البته باید در این راه برای انتخاب هوشمندانه عمل کرد که البته آشنایی با شرایط دانشگاه‌ها و روند پذیرش از اهمیت بسزایی برخوردار است.

روند گزینش داوطلبان در دانشگاه‌ها

ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ یک از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ براﺳﺎس ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ است و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته با توجه به نمرات کسب شده رشته محل‌هایی را انتخاب می‌کنند. البته ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎیی در تمام رشته‌ها براساس ۸۰ درصد ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻛﺘﺒی دروس ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮاز ﻧﻤﺮات در ﻫﺮ ﮔﺮاﻳﺶ و ۲۰ درصد ﻣﻌﺪل ﺗﺮاز ﺷـﺪه اﻧﺠﺎم ﻣی ﮔﻴﺮد.

آﻣﻮزش ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘه شامل ﺷﻴﻮه آﻣﻮزشی و پژوﻫشی و آموزش محور است که در روش اول ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی درسی و پایان نامه است و اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺎ ﺳﺎل ۸۹ ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﻴﻮه آﻣﻮزﺷی در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳی ارﺷﺪ در اﻳﺮان بود، اما از سال‌های بعد روش آموزش محور ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ آﻣﻮزش و ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪﻫﺎی درﺳی و ﺑﺪون ﭘﺎﻳﺎن وارد نظام آموزشی شد که در این روش حداقل ۲ و حداکثر ۴ واحد آموزشی الزامی است؛ سایر ضوابط همچون روش آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان برقرار است.

شهریه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

داوطلبان پذیرفته شده برای دوره کارشناسی ارشد می‌توانند در دوره‌های روزانه و غیرروزانه شامل دوره شبانه، مجازی و پردیس‌های خودگردان تحصیل کنند، علاوه بر آن دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پیام‌نور و غیردولتی همچنین دانشگاه آزاد برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد.

دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی که در دوره‌های غیرروزانه پذیرش دارند متناسب با مصوبه هیئت امنای خود شهریه ثابت و متغیری را برای تحصیل دانشجویان درنظر گرفتند همچنین دانشجویان در این دوره از دسترسی به خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و مسائل رفاهی محروم هستند و هرگونه انتقال دانشجو از دوره غیرروزانه به روزانه ممنوع اعلام شده است و در مدرک فارغ‌التحصیلی آن‌ها عبارت نوبت دوم ثبت می‌شود، اما برخلاف باور عمومی نسبت به زمان برگزاری کلاس‌ها در ایام بعدازظهر چنین چیزی وجود ندارد و ساعات تشکیل کلاس‌ها با نظر دانشگاه است.

علاوه بر دوره‌های غیرروزانه واحد‌های دانشگاه پیام‌نور از دیگر فرصت‌هایی است که برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده‌اند و پذیرش دانشجو در کدرشته محل‌های این دانشگاه به روش متمرکز خواهد بود البته باید پیش از انتخاب مجاز بودن برای ورود به این دانشگاه اعلام شده باشد.

چگونگی تحصيل در دوره های مجازی دانشگاه آزاد

موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هم فرصت دیگری است که برای تحصیل دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است ؛ پذیرش دانشجو در این موسسات برای برخی از کد رشته محل‌ها به طور متمرکز و برای برخی از رشته‌های عملی با روش مصاحبه و آزمون خواهد بود؛ داوطلبان به این موضوع توجه داشته باشند که موسسات آموزش عالی امکان تأمین مسکن، خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی را برای دانشجویان در نظر نگرفته است و مقررات آموزشی تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه است.

علاوه بر دوره‌های یاد شده تحصیل در دوره مجازی امکان‌پذیر است که بر اساس مفاد آئین‌نامه دوره‌های مجازی شیوه آموزشی در تمامی رشته‌های تحصیلی این دوره به طور آموزش محور بوده و تمامی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند رشته‌های تحصیلی دوره‌های مجازی را انتخاب کنند همچنین شیوه پذیرش به طور متمرکز است و داوطلبان در تعداد انتخاب رشته محل‌های این دوره محدودیتی ندارند البته شرایط اختصاصی از جمله برخورداری از مهارت پایه در استفاده از کامپیوتر و آمادگی یادگیری در محیط الکترونیکی را داشته باشند.

پردیس‌های خودگردان نوع دیگری از دانشگاه است که کلیه پذیرفته‌شدگان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند از رشته محل‌های این واحد‌های دانشگاهی انتخاب کنند و پذیرش در این دوره‌ها به روش متمرکز است.

با توجه به ادغام آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه‌های آزاد و سراسری این آزمون در یک زمان برگزار شد، اما انتخاب رشته دانشگاه آزاد در زمان دیگری در نظر گرفته شده است و شرایط و ضوابط خاص خود را داراست.

باید‌ها و نباید‌های نحوه انتخاب رشته

انتخاب رشته در هر مقطع تحصیلی شرایط خاص خود را می‌طلبد البته برای دوره تحصیلات تکمیلی با توجه به اینکه رشته‌ها تخصصی‌تر دنبال می‌شوند و افراد معمولا به طور هدفمند در دوره تحصیلات تکمیلی شرکت می‌کنند بنابراین این انتخاب برای آن‌ها راحت‌تر خواهد بود، اما محدودیت‌هایی همچون میزان پذیرش و رتبه کسب شده توسط داوطلب وی را برای انتخاب رشته موردنظر با چاش مواجه می‌کند.

برخی داوطلبان انتخاب رشته خود را دانشگاه محور و برخی رشته محور دنبال می‌کنند البته نکته مهم این است که داوطلبان باید در انتخاب رشته برای این مقطع تحصیلی انتخاب دانشگاه خوب را در اولویت قرار دهند چرا که در چنین فضایی تعامل با افراد برجسته می‌تواند به آن‌ها در پیشبرد رشته تخصصی کمک کند و نباید در این مسیر فریب مراکز انتخاب رشته دروغینی که بیشتر در دوره کارشناسی بازارگرمی می‌کنند بخورند. یکی دیگر از مواردی که در انتخاب رشته برای کارشناسی ارشد باید موردتوجه قرار گیرد نحوه فعالیت دانشگاه‌ها از نظر زمان تشکیل کلاس‌ها و موقعیت جغرافیایی است چرا که معمولا دانشجویان در این مقطع تحصیلی شاغل هستند و زمان تشکیل کلاس همچنین دسترسی به دانشگاه برای آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است پس باید دانشگاه‌های موردنظر خود را ابتدا با مراجعه به آدرس الکترونیکی آن‌ها از نظر موقعیت جغرافیایی و تقویم آموزشی مورد بررسی قرار دهند تا در دوران تحصیل با مشکل کمبود وقت مواجه نباشند.

موارد ذکر شده از جمله مهمترین شرایطی است که داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد باید مورد توجه قرار دهند هرچند در تمامی دانشگاه‌ها اصل مهم کیفیت آموزشی است که طی سال‌های اخیر و با توجه به حجوم داوطلبان به تحصیلات تکمیلی این موضوع متزلزل شده است و باید نظام آموزشی عالی و همچنین دانشجویان این مقطع تغییر نگرشی به تحصیلات تکمیلی داشته باشند.

انتهای پیام/1404

منبع: باشگاه خبرنگاران