آخرین اخبار استان قزوین

کد خبر: ۳۰۲۹۰۵ کد خبرنگار: ۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳ ساعت: ۱۰:۲۶

بماسبت سالروز تاسیس سپاه؛

عکس/ اولین آرم سپاه را دیده‌اید؟

به فاصله چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بحث تشکیل نیروی ویژه ای جهت پاسداری از انقلاب اسلامی در میان رجال صاحب نفوذ در شورای انقلاب و محافل معتمد و نزدیک به امام خمینی آغاز شد.

به گزارش سرویس سیاسی  صبح قزوین ، به فاصله چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، همزمان با شکل گیری کمیته های انقلاب اسلامی ،بحث تشکیل نیروی ویژه ای جهت پاسداری از انقلاب اسلامی در میان رجال صاحب نفوذ در شورای انقلاب و سایر محافل معتمد و نزدیک به امام خمینی آغاز شد. تا زمان تاسیس رسمی سپاه پاسداران در اردیبهشت 1358 ، چند تن از انقلابیون صاحب نام در نقاط مختلفی از تهران ، دست به راه اندازی تشکل هایی زدند که تمامی آن ها خود را با  نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» معرفی می نمودند. سرانجام به اهتمام شورای انقلاب همگی این گروه ها با یکدیگر متحد شده و با اساسنامه ای واحد که به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید ،«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » با آرم فعلی متولد شد. تصویر زیر اولین آرم با عنوان «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» می باشد که توسط گروه تحت فرماندهی شهید «محمد منتظری» استفاده می شد.