آخرین اخبار استان قزوین

کد خبر: ۲۷۳۱۴۴ کد خبرنگار: ۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ساعت: ۱۴:۱۹

کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

مسافران نوروزی، درجه بهداشتی رستوران‌ها را در تلفن همراه خود ببینند

کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: مسافران نوروزی می‌توانند توسط گوشی هوشمند خود از آخرین وضعیت بهداشتی گروه رستوران‌ها آگاه شوند.

مهندس شیرین نادری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار کرد: مردم، به ویژه مسافران نوروزی می‌توانند توسط گوشی هوشمند خود از آخرین وضعیت بهداشتی گروه رستوران ها(رستوران سُنّتی، سفره‌خانه سُنّتی، سلف سرویس و چلوکبابی) آگاه شوند.

وی عنوان کرد: برای این منظور آنها باید برنامه کاربردی مربوطه با بارکد دو بعدی زیر را با استفاده از برنامه QR code reader اسکن کرده و سامانه اطلاع رسانی درجه بهداشتی رستوران‌ها را بر روی گوشی هوشمند خود نصب کنند.

بنا بر اظهار کارشناس مسؤول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان قزوین، با استفاده از این سامانه می‌توان درجه بهداشتی رستورانها را به صورت زیر مشاهده کرد:
درجه عالی بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می‌گیرد که در سه بازرسی متوالی، درجه یک بهداشتی را کسب کرده باشند.
درجه یک بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می‌گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده، 90 تا 100 درصد امتیاز را کسب کرده باشند.

درجه دو بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می‌گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده، 80 تا 89.9 درصد امتیاز را کسب کرده باشند.
درجه سه بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می‌گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده، 70 تا 79.9 درصد امتیاز را کسب کرده باشند.

در انتظار دریافت رتبه بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می‌گیرد که در سامانه جامع بازرسی به عنوان یک واحد صنفی ثبت شده‌اند، ولی هنوز مورد بازرسی قرار نگرفته و نتیجه بازرسی واحد در سیستم ثبت نشده است.

فاقد رتبه بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می‌گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده، امتیازات لازم برای دریافت رتبه بهداشتی را کسب نکرده و یا آن را از دست داده‌اند و البته اقدامات قانونی لازم توسط دستگاه نظارت در خصوص آنها اعمال شده است.

رتبه در حال تعلیق: این رتبه به واحدهایی تعلق می‌گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده، امتیازات لازم برای دریافت رتبه بهداشتی را کسب نکرده و یا آن را از دست داده‌اند و پرونده آنها در مرکز بهداشت در حال رسیدگی بوده و هنوز به مراجع قضایی ارجاع نشده است.

بر اساس گفته مهندس نادری، توسط این برنامه کاربردی می‌توان وضعیت بهداشتی گروه رستوران‌ها را در تمامی نقاط کشور مشاهده کرد.

انتهای پیام/7003