آخرین اخبار استان قزوین

کد خبر: ۱۷۴۹۳ کد خبرنگار: ۵۰ تاریخ انتشار: // ساعت: :

خلاقیت کاریکاتوریست انگلیسی؛

من مسلمانم مرا بکش! + تصاویر

یک راهبه می تواند سرتاپای خود را بپوشاند تا زندگیش را وقف عبادت کند، درست است؟ اما چرا وقتی یک زن مسلمان این کار را انجام دهد، مورد ملامت قرارمی گیرد؟

به گزارش صبح قزوین، یک کاریکاتوریست خلاق انگلیسی با کشیدن کارتون‌هایی به برخورد دوگانه دولت‌های غربی با مسلمانان اعتراض کرده است.
که تعدادی از این کاریکاتورها را در ذیل مشاهده می کنید: 1 ترجمه: متهم است .
.
زنده یا مرده, احتیاط کنید بسیارخطرناک است.
2 یک راهبه می تواند سرتاپای خود را بپوشاند تا زندگیش را وقف عبادت کند، درست است ؟ اما چرا وقتی یک زن مسلمان این کار را انجام دهد، مورد ملامت قرارمی گیرد؟  

3

  وقتی زنی در غرب خانه داری کند وبه تربیت کودکانش بپردازد مورد ستایش وتقدیر جامعه قرار گرفته، فداکارشمرده می شود اما اگر همین کار را زن مسلمان انجام دهد مورد ملامت قرار می گیرد.
4   حقوق وآزادی هر دختری ایجاب می کند که به دانشگاه برود وهرچه را دلش می خواهد می تواند بپوشد اما دختر با حجاب مسلمان از ورود به دانشگاه منع می شود.
5 اگر کودکی به موضوعی علاقمند باشد باید آن را رشد ونمو داد اما اگر علاقمند به اسلام باشد باشد فایده ای ندارد.

6

اگر شخصی جان خود را بخاطر نجات دیگران به خطر اندازد شجاع ودلیر خوانده می شود وهمه جامعه او را محترم می شمارند اما اگر فلسطینی باشد وسعی کند فرزندش یابرادرش را نجات دهد تا مبادا دستش بشکند یا ازمادرش دفاع کند تا که مورد تجاوزقرار نگیرد یا از منزلش دفاع کند تا که  ویران نشود به او تروریست می گویند.

7

اگر یک یهودی شخصی را بکشد هیچ ربطی به دین یهودیت ندارد.
اما اگر مسلمانی به جرمی متهم شود، اسلام را متهم اصلی می دانیم.

8

هر مشکلی که پیش آید ما انواع راه حل ها را می پذیریم اما اگر اسلام راه حل نشان دهد حتی حاضر نیستیم به آن نگاه کنیم.

9

  وقتی کسی ماشین خوبی را به شیوه نادرستی براند کسی ماشین را مقصرنمی داند اما اگر مسلمانی خطا کند یا درست برخورد نکند، مردم ما می گویند اسلام مقصر است !!

10

  بدون نیم نگاهی به قوانین وشرع اسلام، مردم ما هرآنچه که رسانه ها می گویند باور دارند،  اما سؤال اینجاست که قرآن چه می گوید!

12

چرا, چون او مسلمان است !

13

آیا می خواهی این ستم پایان یابد؟

14

من مسلمانم مرا بکش وآن را هزینه های تحمیلی (اضافی) نام بگذار.
دارائیم را غارت کن، به وطنم تجاوز کن، راهبرم را تو تعیین کن و نام آن را دمکراسی بگذار.
منبع: باشگاه خبرنگاران انتهای پیام/