آخرین اخبار استان قزوین

کتاب بهتره یا گوگلبه نظر شما کتاب بهتره یا گوگل؟ شما برای ارتقا اطلاعاتتون سراغ کتاب میرید یا گوگل؟ مردم قزوین به این سوال جواب میدن