همایش بزرگ ورزش زورخانه ای و پهلوانیشامگاه گذشته همایش بزرگ ورزش پهلوانی و زورخانه ای با حضور علاقه مندان به این ورزش در پارک ملت برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/04/22