بازار شب عید در قزوینبا نزدیک شدن نوروز، بازار این روزها گرمتر از گذشته شده اما به حرارت سال های گذشته نیست و مردم کمتر برای خرید شب عید به بازار می روند.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1395/12/26