آئین بهره برداری پست 50 مگاواتی نیروگاه بادی کهک با حضور وزیر نیروآئین بهره برداری پست 50 مگاواتی نیروگاه بادی کهک با حضور وزیر نیرو و دیگر مسئولین استانی برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1395/12/22