هفتمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابستههفتمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته از 21 لغایت 24 دی ماه به مدت 4 روز و در فضایی به مساحت 3600 مترمربع در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان قزوین برگزار می باشد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1395/10/23