نود و یکمین شب خاطرهنود و یکمین شب خاطره و سی امین سالکرد شهدا غواص عملیات کربلای 4شب گذشته در آستان مقدس امام زاده اسماعیل (ع) برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1395/10/10