نمایشگاه شب یلدا در قزویننمایشگاه شب یلدا در محل دائمی نمایشگاه بین المللی قزوین برپاست.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1395/09/27