افتتاحیه چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع برق؛ الکترونیک و مخابرات استان قزوین

عکاس: abolfazl

تاریخ گزارش: 1394/09/03