حماسه آفرینیمردم شهر الوند در چهلمین فجر انقلابمردم شهر الوند با حضور پرشور در راهپیمایی 22بهمن برای بار دیگر با رهبر خود تجدید پیمان کردند

عکاس: امیر غیاثوند

تاریخ گزارش: 1397/11/22