همایش نقش رزمندگان قزوینی در مناطق عملیاتی غرب‌وشمال غربهمایش نقش ملی رزمندگان استان قزوین در مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور در مسجد امام خمینی(ره) قزوین باحضور سرلشکر ایزدی برگزار شد

عکاس: محمدصالح مهرپرور

تاریخ گزارش: 1397/11/15