مدرسه‌ای در دل قزوین و همچنان بلاتکلیفمدرسه ای متروکه درجنوب شهر قزوین به نام مدرسه فولادی كه درگذشته نه چندان دور مورد استفاده آموزشی قرار می‌گرفته است اما بعد از آن به فضایی متروکه برای معتادان و اوباش تبدیل شده و سال‌هاست که بلاتکلیف رها شده است.

عکاس: علی اکبر محمدی

تاریخ گزارش: 1397/10/17