همایش اصحاب حق در قزویننشست فعالان فرهنگی شهرستانهای استان قزوین با محوریت چهل سالگی انقلاب اسلامی با حضور اساتید برجسته کشوری در دانشگاه پیام نور قزوین برگزار شد

عکاس: علی اکبر محمدی

تاریخ گزارش: 1397/10/16