اجرای رزمایش مقابله با حملات تروریستی در قزوینرزمایش مقابله با حملات تروریستی با هدف افزایش آمادگی کارکنان و توانمندسازی آنان در مواجه با بحران‌ها و تهدیدات و بهبود سطح هماهنگی کارکنان در هنگام بروز تهدید داخلی و خارجی در صدا و سیمای مرکز قزوین برگزار شد

عکاس: کمیل سلیمانی

تاریخ گزارش: 1397/09/12