بدرقه پیکر استاد "محمددبیر سیاقی" بر دوش مردم قزوینپیکر مرحوم استاد سید محمد دبیرسیاقی، شاگرد علامه دهخدا با حضور مردم فرهنگ دوست استان قزوین تا جایگاه ابدی وی تشییع و به خاک سپرده شد

عکاس: وحید صفاری

تاریخ گزارش: 1397/07/19