حاشیه‌های تجمع 20هزارنفری بسیجیان قزوین در قاب تصویردر این گزارش نماهایی از حاشیه‌های تصویری تجمع 20 هزارنفری بسیجیان استان قزوین را در ورزشگاه 20 هزارنفری سردار آزادگان می‌بینید

عکاس: وحید صفاری

تاریخ گزارش: 1397/07/12