شیرخوارگان استان قزوین به زیارت علی اصغر حسین(ع) آمدندمراسم شیرخوارگان حسینی در امامزاده‌ها و مساجد و بقاع متبرکه شهرهای مختلف استان قزوین برگزار شد

عکاس: مهرداد زیارانی و وحید صفاری

تاریخ گزارش: 1397/06/23