همایش ردپای سه ساله در قزوینهمایش رد پای سه ساله، با سخنرانی حجت الاسلام مجیدی و بانوای بهروز شهبازیان و محمدجواد نظری و نوای غم دمام زنان خیمه العباس قزوین در آستان مقدس امام زاده حسین (ع ) قزوین برگزار شد

عکاس: محمدصالح مهرپرور

تاریخ گزارش: 1397/06/23