خدمت‌رسانی کارگران بسیجی قزوین در شیفت ایثارکارگران بسیجی شهرستان البرز با شرکت در طرحی به نام "شیفت ایثار" به ارائه خدمت رایگان در شرکت لوازم خانگی پارس پرداختند

عکاس: حسین نجاری

تاریخ گزارش: 1397/06/20