خطبه‌خوانی خدام و سیاهپوشان آستان امامزاده حسین قزوینبه مناسبت آغاز ماه محرم خطبه‌خوانی خدام و سیاهپوشان آستان امامزاده حسین قزوین با نوای حاج بهروز شهبازیان همراه با نوای ماتم گروه دمام زنی خدام العباس قزوین برگزار شد

عکاس: محمدحسین دانیالی

تاریخ گزارش: 1397/06/20