نمایی از جشنواره فرهنگی ورزشی قهرمانان شهر مننخستین جشنواره فرهنگی هنری ورزشی قهرمانان شهر من به منظور معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های شهر الوند در مجموعه ورزشی امام علی(ع) طی 3 روز برگزار شد

عکاس: روح الله جاوید

تاریخ گزارش: 1397/06/17