برداشت خوشه‌های طلایی گندم در گندم‌زارهای آبیکبرداشت گندم از روستای گازرسنگ، در سه کیلومتری جنوب شهرستان آبیک آغاز شد، امسال پیش بینی می‌شود 250هزار تن گندم از مزارع استان قزوین برداشت شود

عکاس: مهرداد زیارانی

تاریخ گزارش: 1397/05/14