دومین اکسپوی هنری در قزوین



دومین نمایشگاه بزرگ آثار هنری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی قزوین برپا شد در این نمایشگاه بیش از ۲۵۰ اثر در این نمایشگاه عرضه شده است

عکاس: محمدحسین دانیالی

تاریخ گزارش: 1397/05/13