فروشگاه فرهنگی سراج، ویترینی از کالای ایرانیفروشگاه فرهنگی سراج واقع در خیابان نادری جنوبی قزوین یکی از مراکزی است که بر عرضه و فروش کالای ایرانی تاکید دارد

عکاس: محمدحسین دانیالی

تاریخ گزارش: 1397/04/26