سفر وزیر کار و تعاون به استان قزوینعلی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور شرکت در جلسه کارگروه اشتغال در شهرستان‌های آوج و بویین زهرا به استان قزوین سفر کرد.

عکاس: محمدصالح مهرپرور

تاریخ گزارش: 1397/04/26