افتتاح فاز اول انتقال آب کشاورزی روستاهای کیخنان-آقابابافاز اول انتقال آب کشاورزی روستاهای کیخنان-آقابابا با حضور سردار عراقی، جانشین فرمانده نیرو زمینی سپاه، زاهدی استاندار قزوین، سرهنگ طاهرخانی معاون اجرایی سپاه استان، اله بداشتی رئیس بسیج سازندگی قزوین افتتاح شد

عکاس: محمدصالح مهرپرور

تاریخ گزارش: 1397/04/17