جلسه هم اندیشی خانه مطبوعات با اصحاب رسانه استان قزویننشست خبری خانه مطبوعات استان قزوین با محوریت جشنواره مطبوعات و جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه عصر امروز(چهارشنبه) برگزار شد

عکاس: محمدجواد امینی

تاریخ گزارش: 1397/04/13