همایش بزرگ پهلوانی و زورخانه ای در قزوینبه مناسبت روز فرهنگ ورزش پهلوانی و همچنین یادواره سه هزار شهید استان، همایش بزرگ ورزش پهلوانی و زورخانه ای در بوستان الغدیر قزوین برگزار شد

عکاس: محمدحسین دانیالی

تاریخ گزارش: 1397/04/11