نمایشگاه نقاشی روی سفالنمایشگاه نقاشی روی سفال به همت انجمن هنرهای تجسمی شهرستان البرز در مجتمع فرهنگی هنری کوثر این شهرستان برپا شد

عکاس: امیر غیاثوند

تاریخ گزارش: 1397/04/02