خداحافظی با ماه خوب خدا در شهر الوندبا اتمام ماه روزه داری، مردم شهر الوند پس از 29 روز بندگی و روزه داری و عبادت شبانه روزی با اقامه نماز عید سعید فطر عیدی بندگی خود را دریافت کردند

عکاس: امیر غیاثوند

تاریخ گزارش: 1397/03/25