نماز باشکوه عید فطر در قزویننماز باشکوه عید سعید فطر در مسجدالنبی (ص) قزوین برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1397/03/25