برگزاری افطاری ساده در امامزاده حسین قزوینبه همت خیرین و آستان امامزاده حسین مراسم افطاری ساده هرشب در حسینیه این امامزاده برگزار می‌شود و در ایام مختلف بین 400 تا 700 نفر هرشب میهمان افطاری امامزاده حسین هستند

عکاس: شیدا یاوری

تاریخ گزارش: 1397/03/22