راهپیمایی باشکوه مردم قزوین در روز قدسراهپیمایی روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور پرشور مردم شهر قزوین برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1397/03/18