برگزاری مراسم گلریزان آزادی زندانیان غیرعمدجشن گلریزان آزادی زندانیان غیرعمد شهر الوند با حضور مسئولان استانی و شهرستان البرز در مجتمع آرمهر این شهر برگزار شد و مبلغ 5 میلیارد ریال توسط خیرین برای آزادی زندانیان جمع آوری شد

عکاس: روح الله جاوید

تاریخ گزارش: 1397/03/13