شورای سیاستگذاری کنگره 3هزار شهید استان قزوین برگزار شدشورای سیاستگذاری کنگره 3هزار شهید استان قزوین با حضور سردار کبیری، سرهنگ برزگر، جانشین فرماندهی سپاه استان، استاندار قزوین و دیگر مسئولان استانی در استانداری قزوین برگزار شد

عکاس: معصومه طاهری

تاریخ گزارش: 1397/03/10