شب شعر برگزیدگان انجمن‌ها و اقشار بسیجی قزوینشب شعر برگزیدگان انجمن‌ها و اقشار بسیجی قزوین به همت کمیته فرهنگی کنگره شهدای استان قزوین برگزار شد

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1397/03/09