برگزاری جشن آئین محبت در قزوینبرنامه آیین نشان محبت با حضور داریوش ارجمند شب گذشته در سالن شهید امامی برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1397/03/08