افتتاحیه نمایشگاه کتاببعدازظهر روز گذشته نمایشگاه کتاب در محل دائمی نمایشگاه بین المللی قزوین افتتاح شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/12/12