شب "شعر ریحانه" در قزوینشب شعر "ریحانه" برنامه ای است که هرساله توسط آستان قدس رضوی در مشهد برگزار می‌شود و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته قرار شد در سال جاری به صورت پایلوت در چند شهرستان از جمله قزوین برگزار شود

عکاس: محمدحسین مهرپرور

تاریخ گزارش: 1396/12/07