افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی استان قزوین



شب گذشته نمایشگاه توانمندی های صنعتی استان قزوین با حضور استاندار نمایندگان مردم در مجلس و برخی از مسئولین افتتاح شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/12/07