دومین همایش زن، انقلاب اسلامی هویت بازیافتهدومین همایش زن، انقلاب اسلامی هویت بازیافته در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/11/24