"تشییع پیکر پاک شهید مدافع میهن شهید "محسن زارعیپیش از ظهر امروز(پنج شنبه) پیکر پاک شهید محسن زارعی تشییع و به خاک سپرده شد

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/10/14