آتش‌زدن حوزه علمیه تاکستان توسط اغتشاش‌گرانعده ای از آشوبگران در شهر تاکستان با حمله به ساختمان تبلیغات اسلامی ضمن آتش زدن این ساختمان برخی مدارک اداری را به آتش کشیدند، همچنین ساختمان حوزه علمیه تاکستان و دفتر آیت الله اسلامی امام جمعه و نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری به آتش کشیده شد

عکاس: شیدا یاوری

تاریخ گزارش: 1396/10/13